ViggenBladet får du som medlem numera 5 gånger om året, med information om evenemang såsom träffar, eskadrar, kappseglingar m.m. samt uppföljande referat. Vidare hittar du artiklar om båtteknik, tips om naturhamnar, smart mathållning ombord och en och annan klurig underhållning. I tidningen kan du som är medlem skriva och få råd i frågor som rör skötsel, underhåll, reparationer och annat. I ViggenBladet får du också tips om riggning och hur du seglar din båt på effektivaste sätt.

VB nr 1: Manusstopp 2 januari
VB nr 2: Manusstopp 11  mars
VB nr 3: Manusstopp 27 maj
VB nr 4: Manusstopp 30 september
VB nr 5: Manusstopp 25 november

Om du vill medverka i ViggenBladet
Du kan skicka alla former av mate­rial; hand­, maskin­ eller datorskrivet. Allt är lika välkommet. Om du använder dator, lägg inte ner möda på formatering av texten, som t ex spaltsättning, det sköter layoutprogrammet om. Skriv rakt av och gör bara radbyte för nytt stycke. Bifoga bilder separat, inte monterade i dokumentet.

Bilder i ViggenBladet behöver inte alltid vara foton – teckningar är inte fy skam det heller – så fatta pennan! Digi­tala bilder och text kan du skicka med mail, annat får du lägga i kuvert och stoppa i en gul låda på sta’n så kommer det väl fram så småningom.

Här är ett smakprov på hur Viggenbladet kan se ut.

Redaktion:
Alf Bengtsson
a.georg.bengtsson@gmail.com
Harald Akselsson
jourtan@outlook.com