Viggenklubbens Tekniska Kommitté – TK – består av ett gäng entusiastiska personer som är skickliga på olika delar av båtens funktioner. Tillsammans utgör de en enastående kunskapskälla för oss medlemmar. På årsmötet 2020 omvaldes TK, med Gunnar Bäck som sammankallande samt Göran Lilja och Ingvar Lindén. Har du en teknisk fundering, ett förslag till förbättring eller ett område du vill veta mer om eller kanske delge andra, kan du med fördel kontakta styrelsen@viggenklubben.com.

/