Här kan du som medlem köpa klubbens artiklar. Klubbvimpel, tekniska tips, handböcker, dekaler med mera. Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på VIGGENKLUBBENS PLUSGIROKONTO 40 73 05 – 2 och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
 
 
Om du bor utanför Sverige kontaktar du din bank, anger IBAN­-kod och BIC­-kod, samt mottagare:
IBAN (24 tecken) SE62 9500 0099 6034 0407 3052,  BIC NDEASESS
Mottagare:
VIGGENKLUBBEN, C/O Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr
SE-116 68 Stockholm
SVERIGE
Du kan även kontakta Klubb­Shopansvarig Ingvar Lindén, Söravägen 183, 184 37 Åkersberga. Tel. 08­540 685 64 / e­post: ingvarlinden1@gmail.com . Gäller det ritningar, så har klubben nu upphört med ritningshanteringen och överlåtit sina ritningsoriginal till Sjöhistoriska Museet. Av museets hemsida framgår vilka ritningar som finns. Gå in på Samlingar, och därunder Ritningar Fritidsbåtar, eller ring direkt till arkivet tfn 08­519 549 48.
Du erbjuds som ny medlem i Viggenklubben att köpa en klubbvimpel ur vårt Club Shop- sortiment till halva ordinarie pris. Du behöver endast betala 65:- kr (ordinarie pris är 130 kr). Erbjudandet gäller under 6 månader från det att medlemskapet registrerats.
Handbok K­arlskrona-  eller Albin ­Viggen: 60:­-
Tekniska Tips, komplett: 250:­-
Tekniska Tips, enstaka: 10:-­
Klubbvimpel: 130:­-
Klubbnål: 35:-
Broderat jackmärke: 35:­-
Klassregler: 10:-­

1 tanke på “Club-Shop”

  1. Hej. Jeg er indmeldt i klubben i dag. Jeg vil gerne bede om en handbok til Karlskrona Viggen samt komplette tekniske tips. Beløbet 280,- betaler jeg med det samme sammen med indmeldingsgebyret.

Kommentarer är stängda.