Viggenklubben har bland annat som ändamål att stimulera erfarenhetsutbyte, kappsegling och trivsam samvaro mellan Viggenägare. Dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som Viggenseglare samlat under mer än fyrtio år och tiotusentals sjömil. Fyll i formuläret nedan och för över årsavgiften för 2020, 175:-, till Viggenklubbens PlusGiro-konto 40 73 05-2.

Mottagare:

För utlandsbetalning:
IBAN (24 tecken)
SE62 9500 0099 6034 0407 3052
BIC
NDEASESS

Mottagare:
VIGGENKLUBBEN, C/O Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr
SE-116 68 Stockholm
SVERIGE

Integritetspolicy

[contact-form-7 id=”785″ title=”Medlemsformular”]