Viggen byggdes på 60- och 70-talet när oljan och därmed polyesterplasten var billig, så tillverkaren behövde inte kostnadsoptimera som man gör idag. Resultatet blev en generöst dimensionerad och säker båt till en för tiden rimlig kostnad. Idag kostar en Viggen ungefär lika mycket i kronor räknat som då och den lycklige köparen får mycket båt och utrustning för pengarna. Samtidigt är Viggen lätt, formstyv, relativt grundgående och har liten våt yta för att vara en kölbåt. Hon svarar tydligt på trimningsåtgärder på ett sätt som påminner om en jolle och det gör henne väl lämpad som nybörjarbåt. Viggen seglas bäst upprätt och bör revas i tid. Då uppstår inte större krafter än en ensamseglare kan klara av. Flera som haft Viggen som förstabåt och som bytt upp sig till något större, har upplevt att det är svårt att få tag på gastar och skaffat en Viggen igen.