Årsmötet 2014

Årsmöte 2014
Roy Berntsen mötessekreterare och Thomas Svärd mötesordförande            Foto: K-G Sabel

Årsmötet skedde i år torsdagen den 13 november i kvarteret Mjärdens föreningslokal, Tullgårdsgatan 36 i Stockholm.  Elva personer deltog, vilket gör årsmötet till den näst mest välbesökta aktiviteten i Viggenklubben 2014. Vilket både är bra och dåligt, bra att årsmötet har många deltagare jämförelsevis men dåligt att det bara är 11 som kommer.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes av revisorerna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

Nytt för nästa verksamhetsår är att vi kommer att dra ned antalet nummer av Viggenbladet från 6 nummer per år till 5 nummer. Anledningen är att klubben går minus för andra året i rad och den stora utgiften för klubben är just Viggenbladet. Ekonomin är annars i god ordning och pengar finns i klubben så vi har råd att göra minusresultat men inte hur många år i rad som helst.

Årsavgiften beslutades att vara oförändrad, det vill säga 175:- per år.

Antalet medlemmar sjunker men verkar, åtminstone just nu, ha stabiliserats runt 250 stycken.

Valberedningen hade en tuff och svår uppgift och lyckades inte hitta en ersättare för Jonas Calén som avgår som sekreterare i styrelsen. Jonas kvarstår dock i rollen som Webbmaster i Viggenklubben. Styrelsen inleder alltså verksamhetsåret 2015 med en vakant styrelseplats. Här finns en möjlighet för någon intresserad medlem  att vara med och påverka Viggenklubbens framtid. Intresserade medlemmar får kontakta styrelsen.