Årsmötet 2015

Det var en liten skara Viggenmedlemmar som kom på årsmötet. Endast 7 medlemmar dök upp. Årsmötet avlöpte trots detta väl. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året och valberedningen lyckades få till en styrelse även nästa verksamhetsår tillika övriga funktionärer. Ekonomin är god och medlemsavgiften blir oförändrad.

Årsmötet-1