Årsmöte 2010

Sent på eftermiddagen lördagen den 20 november samlades en skara Viggenklubbare i en föreningslokal tillhörig ordförande K-G Sabel, på Södermalm i Stockholm. Sexton personer bänkade sig, efter lite uppvärmningssnack, för att avhålla klubbens årsmöte.

Mötet inleddes med att dagordningen upplästes för och godkändes av de närvarande och därefter valdes mötesordförande och dito sekreterare. Efter uppläsande av
verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredogörelse beviljades sittande styrelse ansvarsfrihet och man gick till fyllnadsval av nya styrelseledamöter och funktionärer.
Samtliga personer på dessa poster omvaldes med undantag av redaktionens avgående webmaster, som nu lämnade plats för tillträdande Jonas Calén. Dessutom valdes Percy Palm in i styrelsen som ordinarie ledamot. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

Mötet avslutades och därefter delades priset till vinnarna i årets seglingorientering (Viggen Cup 2010), Ratten, ut till segrarna Elisabeth och Hasse Mathisson.

Nu lades sista hand vid kvällens middag, förtjänstfullt förberedd av värdparet Agneta & K-G, samtidigt som långbord placerades ut och dukades. Under det påföljande
intagandet av den traditionella Viggen-sherryn med tilltugg, anlände ytterligare fyra gäster, dock nödgades några av de tidigt anlända mötesdeltagarna avvika, så liksom hos Den Svenska Akademien var det aderton beresta, belästa och belevade gäster som satte sig till bords.

Under middagen fördes livliga samtal om allehanda nyttiga och onyttiga ting, interfolierade av Hasses och Kjells sångövningar till gitarr. Som vanligt steg stämningen i takt med inmundingandet av den goda maten, som sköljdes ned med hjälp av röda, vita och bruna drycker.

Efter ett par timmars gemytlig samvaro på detta sätt bröt församlingen taffeln, för att nöjda och glada bege sig var och en hem till sitt.

Vi som var där tackar som vanligt värden och värdinnan för det arbete de lagt ned på förberedelser samt för den goda middagen med tillbehör!

Och ett tack också till alla ni som var där, för att ni bidrog till en trevlig kväll!

Kjell Eriksson i Stor-Vigg 5921