årsmöte 2009

En mörk, kulen och regnig, men dock för årstiden ganska varm, eftermiddag i slutet av november strålade vi samman, ett drygt tjugotal Viggenklubbmedlemmar, för att tillsammans begå den årligen återkommande Viggendagen.

Även detta år höll vi till i kvarteret Mjärdens föreningslokal på kajen till Norra Hammarbyhamnen, om vilken man likt Evert Taube kan utbrista: ”Här börjar Stockholms skärgård!” Viggendagen utgörs traditionsenligt av två delar: klubbens formella årsmöte, samt en betydligt mindre formell fortsättning, bestående av medlemsträff med middag samt samkväm med sång, musik och skepparhistorier från åtskilliga av de sju haven.

Mötesdeltagarna anlände på utsatt tid under ordnade former och från när och fjärran, och efter en stunds mingel och glada återseenden samt återkallande av gemensamma minnen från sommarens fjärdar och vikar bänkade sig de församlade framför ordförandepodiet. Ordförandeklubban kom även detta årsmöte att svingas av klubbens sittande ordförande K-G Sabel, vilken raskt och med erforderlig pondus förklarade 2009 års årsmöte öppnat.

Sedan dagordningen förklarats utlyst i behörig ordning samt föredragits utan anmärkningar eller tillägg valdes justeringsmän, varefter mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning. Därefter föredrogs revisionsberättelse av revisor Gunnar Tidner. Bägge dessa handlingar godkändes av årsmötet varefter man beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
Nu vidtog val av styrelse och andra funktionärer för kommande verksamhetsår. Till ordförande omvaldes K-G Sabel, och även övriga styrelsemedlemmar, sånär som på en, omvaldes. Marie Wisén hade tvingats tacka nej till vidare styrelseuppdrag på grund av tidsbrist. Ingen ersättare hade lyckats vaskas fram av valberedningen. Till revisorer valdes Gunnar Tidner och C-O Carlsson och till deras suppleanter Sören Rapp och Lars Berg. Till klassnämnd utsågs Gunnar Tidner, Gunnar Holmström och Sören Rapp och i Tekniska kommittén invaldes Harald Akselsson, Franz-Josef Rühmland, Göran Lilja, Ingvar Lindén och Lars Fredriksson. Slutligen valdes en redaktion bestående av Alf Bengtsson, Harald Axelsson och Kjell Eriksson.

Inga motioner att behandla hade inkommit, så mötet kunde nu ta itu med att fastställa årets budget samt även årsavgiften, vilken beslöts förbli oförändrad. Innan ordföranden förklarade årsmötet avslutat hann man med att dela ut tvenne priser: Per Brohälls hederspris, som årligen delas ut till den Vigg som med familjebesättning seglat längst distans under säsongen tillföll även i år Bengt Hansson och F-J Rühmland. Redovisad logg: 1249,2 nautiska mil. Även segrarna i årets Seglingsorientering, Viggen Cup, Elisabeth och Hasse Mathisson, fick mottaga sitt pris Träratten.
Nu ställdes långbord fram och dukades av hjälpvilliga händer och i köket lade K-G och Agneta Sabel sista handen vid middagen, med benägen hjälp från ett antal medlemmar med tillräcklig köksvana. Under tiden serverades traditionsenligt Viggen-sherry och stämningen förtätades gradvis under det att man satte sig till bords. Under den trerättersmiddag med vin och öl samt avslutande kaffe som avåts hann mången god historia berättas, ett antal allsånger anföras och sjungas av de råbarkade seglartrubadurerna Hasse Mathisson och Kjell Eriksson, samt även blicken riktas framåt mot kommande sommars olika aktiviteter.

Tiden gick som vanligt fortare än man skulle önska, och efter några timmars trivsam samvaro var det dags att kasta loss, lätta ankare och vända stävarna mot respektive hemmahamnar. Tack alla som var där för att ni bidrog till en trevlig kväll, tack Agneta och K-G för inhysning i föreningslokalen, och ett speciellt tack till er som lagade den mycket lyckade middagen!

/Vid tangentbordet Kjell Eriksson i Storvigg 5921