Årsmöte 2007

För andra året i följd strålade en skara Viggenseglare samman i en av ordförande K-G Sabel välvilligt tillhandahållen föreningslokal på Tullgårdsgatan på Söder i Stockholm för att där avhålla Viggenklubbens 35:e årsmöte.

Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och glädjande nog kunde den som hade ögonen med sig också iaktta nya ansikten bland de samlade.Efter lite inledande mingel tog årsmötesförhandlingarna sin början. Dagordningen avverkades i rask takt.Verksamhetsberättelse lästes upp, klubbens ekonomi avhandlades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

En ny styrelsemedlem valdes efter avgående Bengt Hansson: Marie Wedin, nybliven ägare till Albin Viggen ”Plupp”. Bengt i sin tur ersatte därmed enligt traditionen Alf Bengtsson och Annika Forsberg som valberedare inför nästa årsmöte.

Endast en båt fanns i år anmäld som kandidat till Brohäll-priset. Att den båten även i år hette Kraka, med besättningen Bengt Hansson och F-J Ruhmland, var kanske ingen överraskning för övriga mötesdeltagare. Eftersom intresset för priset synes ha avtagit under senare år väcktes även frågan huruvida klubben i framtiden skulle kunna modifiera statuterna något.

Efter det att ordförande Sabel slagit sin klubba i bordet och förklarat årsmötet avslutat, vidtog förberedelserna inför den sedvanliga Viggenmiddagen. Köket fylldes av en skara frivilliga som satte igång med att efter anvisningar skala lök, klyfta tomater m.m.

Andra gjorde sig nyttiga genom att ordna med bord, stolar, dukning och annat. Simultant intogs Viggensherry tillsammans med snacks. Småpratet puttrade tillsammans med grytorna en stund och snart var det dags att sätta sig till bords.

Under loppet av ett par timmars tid avnjöts en superbt tillagad trerättersmiddag. Rätterna sköljdes ned med diverse dryckesvaror, alltifrån bordsvatten till rött vin. Under middagen förtaltes skrönor och sanna historier från såväl skärgårdsvikar som från världshaven. Småningom plockades även gitarrer fram, strupar klarades och öppnades till samfälld sång, skålar höjdes och temperaturen runt bordet steg. Intagandet av kaffe med avec bidrog säkert också till detta.

Aftonen förlöpte snabbt, som aftnar plägar göra när man har trevligt tillsammans, och vid 22-tiden halades vimpeln. Mätta och nöjda, samt stärkta av glad gemensam samvaro, kastade mötesdeltagarna loss, löpte ut och stävade var och en iväg mot sin hemmahamn.

Vi som var där tackar alla er som jobbat med mat och andra förberedelser för ett väl anordnat möte och en delikat middag!

Kjell i Viggen 921 Akvelina