Veteranbåten Viggen

De allra flesta inklusive jag själv tänker på en vacker välvårdad träbåt när man hör ordet veteranbåt. Detta stämde förr men idag är det faktiskt många veteranbåtar som är byggda i plast. Till den skaran hör faktiskt våra Viggenbåtar. Kriteriet för att klassas som veteranbåt är att båten är äldre än 30 år och det är alla Viggar med råge idag. Detta faktum har noterats av veteranbåtsföreningen som likt många ideella föreningar brottas med oron för sjunkande engagemang och medlemmar och nu satsar hårt på att öka sitt medlemsantal med det dubbla, från 2000 till 4000 medlemmar på ett par år! Det är en tuff målsättning som vi i Viggenklubben kanske borde ta efter.

Veteranbåtsföreningen har som uppgift att bevara det svenska båtarvet, och de gör det under mottot värna, vårda, visa

Veteranbåtsföreningen vill gärna nå ut till de klassförbund som har rötter i plastbåtserans tidiga år som t ex Vega, Viggen, Scampi, Ballad mm. De har frågat oss om vi i Viggenklubben är villiga att sprida deras budskap till våra medlemmar. Styrelsen ställer sig positiv till detta önskemål och gör det genom att publicera en av Veteranbåtsföreningens folder på vår hemsida. Läs den!

Veteranbåten