Rapport från höstträffen

En utförligare rapport från årets höstträff kommer i Viggenbladet nr 4 2015. Här är en bild från årets träff i Bodaviken.

Höstträffen-2