Sommarträffen 2014

??????????????????????????????? Fyra båtar, fem personer och en hund deltog i årets sommarträff. Läs mer om sommarträffen i nästa Viggenblad!