TT 3:16 ”Sittbrunnstält till A-Viggen”

Vid senaste kompletteringstrycket av TT uppstod tyvärr ett fel så att TT 3:16 ”Sittbrunnstält till A-Viggen” möjligen blev felplockat så att något blad saknas. Ni som nyligen köpt komplett TT-samling bör kontrollera att 3:16 är komplett (3 blad, 6 sidor). Kontakta vid behov Club Shop-ansvarig (se VB) för att få rättelse. Vi beklagar eventuella fel.

Tekniska Kommittén