Mentorer för nybörjare i sommar

Vår efterlysning av mentorer för nybörjare har fått ett visst gensvar. Det finns i dagsläget tre som har anmält att de kan ställa upp. Eftersom det är ett frivilligt och oavlönat åtagande så sker det utifrån de möjligheter som mentorn ställer upp ifråga om tidpunkt, plats och båt.

Tanken med mentorn är att den ska dela med sig av sina erfarenheter både praktisk och teoretiskt vad gäller segling till nybörjare eller ringrostiga i klubben. Hur det mer konkret ska utformas är en överenskommelse mellan mentor och nybörjaren.

I Stockholmsområdet så har Harald Akselsson och Ingvar Lindén ställt upp och i Göteborgsområdet så har Thobias Lysell gjort det. Det är vår förhoppning att detta försök ska slå väl ut och sprida sig.

För kontaktuppgifter, se kommande nummer av ViggenBladet.