Efterlyses: Mentor för nybörjare

Förfrågan om det fanns ett intresse för nybörjare att genom praktisk handledning få ut mer av seglingen har gett ett visst gensvar. Styrelsen vill därför försöka sjösätta denna idé nu i sommar. För det så behövs det mentorer som intresserade nybörjare kan kontakta. Det finns redan några som anmält att de kan ställa upp om det går att hitta tidpunkter. Men det kan behövas fler och att det finns en geografisk spridning på mentorer. Det finns en intresseanmälan från Västervik, men vi har ingen bra kontakt i det området.

Efterlysningen vänder sig till erfarna seglare som kan tänka sig att ställa upp någon dag och hjälpa med lite teori och praktik i båt. Hur det mer konkret ska utformas blir en överenskommelse mellan mentor och nybörjare. Förhoppningen är att vi kan få in intresserade mentorer så att vi kan presentera dem i nästa nummer av ViggenBladet och på vår hemsida.

Intresseanmälan att ställa upp som mentor skickas till K-G Sabel, k-g.sabel@comhem.se.

Styrelsen