Efterlyses: Frågeställare till Viggen Cup 2012

Som ordförande i Viggeklubben påminns jag varje vår genom fakturan från Svenska Seglarförbundet att klubben är medlem som klassförbund. Det är ett förbund som ska fokusera på idrotten segling. Vi deltar dock inte aktivt i tävlingsverksamhet, men har sedan några år tillbaka anordnat Viggen Cup. Den är inte i första hand fokuserad på tävling, utan att få utöva segling och navigering under trivsamma former. Den är i år liksom de senaste åren förlagd i samband med sommarträffen första helgen efter midsommar.

Tävlingsidén för Viggen Cup finns här.

Start och målgång har skett vid Lilla Kastet på Ingmarsö i Stockholms skärgård. Det är tänkt att det ska vara så även i år. Jag har de senaste åren stått för frågorna som ska visa att man varit vid en viss kontrollpunkt. Genom att göra en efterlysning skickar jag ut en förfrågan om det finns annan som skulle vilja hjälpa till med att hitta på frågor detta år. Det är trevligt att någon med nya ögon gör frågorna.

Om du skulle tycka det är roligt så hör av dig till mig, k-g.sabel@comhem.se. Jag är behjälplig med att närmare förklara vad det innebär. För dig kan vara en möjlighet att närmare lära känna ett område som man inte känner så väl eller inte har sett på detta sätt när man seglat förbi. Tidpunkten måste vara innan midsommar så att frågeformulär kan tryckas upp till tävlingen.

K-G i Potentilla