Kan man förhindra mögel?

Under vintern har det pågått en diskussion på nätet kring de möjligheter som står till buds för att minska risken för mögelangrepp i båten. Jag tycker det är av allmänintresse och gör därför en sammanfattning av diskussionen.

Flera båtägare har under veckan rapporterat att när de gjort vinterinspektion i båten har man funnit mögelprickar i ruffen. Man frågar sig om ventilationen varit  otillräcklig och hur man skulle gjort för  att undvikit  angreppen. Den bistra verkligheten är att det finns mögelsporer överallt i luften och i båten, så tro inte att man kan helt få bort alla sporer med någon hokus pokus­metod.

Däremot ska kan man ta till flera små knep som sammantaget gör det svårt för möglet att utvecklas. Det första  steget  är att göra miljön i ruffen  så  näringsfattig  som  möjligt. Man  börjar  med  att  tvätta  alla  ytor i ruffen  med  rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller liknande. Mögel frodas och trivs bäst på ytor som är feta, som kring pentryt och tvättfat samt skott vid huvudändan på kojen.

Finns det des​sutom tillgång till fukt blir miljön som  gynnsammast för mögelbildning. Därför blir nästa steg att se till att ventilationen är bra ordnad. Under hela vinterperioden bör man se  till att man har alla ventiler helt öppna och att täckpresenningen tillåter vinterluften att passera över däcket.

Vinterluften är torr. Den innehåller mycket liten fuktmängd. Den absorberar den gamla sommarfukten från båtens  inre och ventilerar bort den. Det  är fukten som är viktig att få bort. Man ska därför inte knyta ihop täckplasten i fören och aktern, som man ibland kan se. Låt det finnas stora öppningar för genomluftning.

Det tredje steget är att lägga in av​fuktare i ruffen som suger åt sig fuktig luft. Torrbollen är en sådan.  Det är  en liten boll som  man  kan inhandla på båt​tillbehörsaffärer och som kostar runt hundralappen. Den tar hand om en liter fukt per behållare. En i förpiken och en i salongen håller fukten på avstånd. Åtminstone en del av den.

Det  finns också  en “Gör­ det­ själv”­ variant  av torrbollen för den  händige. Samma uttorkningseffekt kan erhållas  genom att använda vanligt vägsalt som man fyller i en nylonstrumpa. Knyt ihop och häng upp strumpan, placera en hink under. Saltet suger upp fukten och går i lösning. Det saltvatten som bildas drop​par ned och samlas upp i hinken. Det går åt cirka 3 kg salt.

Åke i 5801 Galore