Kalendarium 2014

Riggträffen som brukar hållas i början av maj är inställd!

Nya medlemmar får Harald Akselssons instruktiva rigginstruktioner skickade till sig.  Förhoppningsvis återupptas riggträffen till nästa år.

Sommarträff 27/6-29/6

Den blir traditionsenligt vid Lilla kastet som förvaltas av Trälhavets båtklubb. Innehållet är inte klart men Viggensherry och gemensam middag vid inloppet är givna. Förhoppningen är också att det blir en tipspromenad. Kanske möjlighet till att byta prylar eller fortsatt semestersegling tillsammans.

Viggen Cup: seglingsorientering i samband med sommarträffen den 28/6

Viggen Cup har nu gått av stapeln några gånger i samband med sommarträffen. Det visade sig att området kring Lilla kastet har bra möjligheter för denna tävlingsform. Det är vår förhoppning att det ska gå att lägga en bana i år också. Finns det någon intresserad att lägga en bana så kontakta K-G Sabel. Seglingsorientering är en tävling som tränar många färdigheter vad det gäller att segla Vigg under trivsamma former. Även andra båtar kan delta, men ej erövra vandringspriset Ratten.

Höstträff 6/9-7/9

Förhoppningen är att vi åter kan vara i Bodaviken detta år. Träffen brukar ligga nära en fullmåne då en del skaldjur brukar medtas till den gemensamma middagen där man själv tar med egen medhavd förtäring. Troligen kan vi inta middagen inomhus. Eventuella ändringar kan ske.

Fördjupningsträff i oktober

En träff på land utifrån något förslag från idébanken som fördjupar våra kunskaper på något område som berör sjölivet. Kan eventuell samordnas med Vegaklubben. Närmare information kommer när det är klart med

Årsmöte 13/11

Hålls preliminärt en vardag detta år. Vid årsmötet utdelas även ut Per Brohälls hederspris för längst seglad distans under året och Ratten för segrande Vigg i Viggen Cup.

Andra tänkbara aktiviteter

Eskader eller någon form av gemensam segling efter sommarträffen. Något förslag som kommer från medlemmar eller som resultat av medlemsenkäten.