Medlemsenkät

Enligt beslut på årsmötet 2013-11-15 genomförs nu en medlemsenkät med syftet att veta mer om

  • Hur medlemmarna använder sina Viggar och hur mycket
  • Båtarnas kondition och utrustning
  • Intresset att kontrollera och ev uppgradera sina ”gamla och trötta segel” för större utbyte av seglingen
  • Medlemmarnas syn på Viggenklubben, ViggenBladet och hemsidan

Besvara enkäten här!