Lär dig segla din Viggen – praktik för nybörjare

Styrelsen har fått en känsla av att det kanske finns önskemål om lite praktisk handledning för nybörjare så att de snabbare ”kommer igång” och får ut så mycket som möjligt av seglingen.

Det hela skulle gå till så, att klubbens mer erfarna seglare ställer upp i samband med t ex uteträff eller annan tidpunkt efter diskussion., och med både lite teori på landbacken och praktik i båt bistår medlemmar med förhoppningsvis goda råd.

Våra båtar finns över hela landet, men det kanske itne alltid är så lätt att hinna segla till en träff. Vi tänker oss därför två möjliga alternativ för handledningen: dels i samband med någon två- eller tredagarsträff i skärgården, dels endagsträff i anslutning till instruktörens hemmahamn vid en tidpunkt som instruktör och elever själva kommer överens om. Det hela ska vara kostnadsfritt och ”opretentiöst”, och kombinera klubbens huvudsyften att träffas för att ha trevligt, och att förkovra oss i att hantera båten. Segling sker i instruktörens båt, med två eller max tre ”elever”. Tonvikten läggs på segelsättning och skotning och hur man tar hjälp av ”skvallertrådar” (tell-tails) i segeln för att segla så effektivt som möjligt. Detta är saker som beskrivits i ViggenBladet, och gått i repris i flera omgångar, men nytillkomna medlemmar har som regel inte tillgång till tidigare ViggenBlad. En tanke är att scanna dessa artiklar och samla dem i ett kurskompendium. Bara det är ju en bra grej!

Ovanstående är hittills bara en idé, och innan vi går vidare med konkret planering och dokumentation vill vi veta om det finns medlemmar som är intresserad av en sådan här aktivitet.

För att hinna med arbetet vill vi att intresserade så snart som möjligt, men senast 2012-0303, hör av sig till styrelsen via e-post, brev eller telefon. Kontakta gärna ditt regionombud och diskutera vad som kan åstadkommas i just din region. Ingenting är bindande på det här stadiet, men i ett senare skede måste vi kunna begära att en seriös anmälan ligger fast.

Intresseanmälan via e-post kan göras till info@viggenklubben.com.