Dags att betala medlemsavgiften för 2012!

Fakturor avseende årets medlemsavgift har nyligen sänts ut och vår nye kassör Percy Palm hoppas att ni alla – i enlighet med Viggenklubbens stadgar – gör er inbetalning senast 31 januari.

Om ni har några ändringar som rör ert medlemskap vill vi få uppgift om det snarast, det ska tryckas en medlems¬matrikel även i år och det kommer bara ut två nr till av VB – som vi kan påminna i – före sommarnumret.

Några av er har ännu inte lämnat kompletterande uppgifter om er själva och era båtar; tel.nr, e-post, båtarnas nummer och namnen på dem. Kolla adressetiketten på ViggenBladet som du får om ett par dagar. Står det en nolla ovanför namnet i stället för segelnumret så är du en av dem som glömt att meddela viktiga uppgifter om dig och din båt. Mejla gärna till Medlemsregistret, vebe@comhem.se.