Kampen om vårt vandringspris Ratten kommer att gå av stapeln i samband med sommarträffen. Starten sker vid Lilla Kas­tet på Ingmarsö i Stockholms skärgård.

Tävlingen har gått några år och idén kom från vår medlem Kjell Eriksson. Han hade fått inspiration från sina minnen av bilorientering för veteranbilar. Varför inte göra något likande på sjön. Klubbens del­tagande i traditionella seglingstävlingar hade avklingat och det kanske var dags att hitta på någon annan form som kunde stimulera till segling och en möjlighet att få träna sina seglingsförmågor. Tävlingen var inte tänkt att enbart vara en tävling, utan en aktivitet där alla kan delta och ha trevligt efter bästa förmåga. Det var tänkt att man efteråt skulle kunna umgås socialt, äta tillsammans och diskutera fritt kring seglingen.

Första gången låg Viggen Cup vid ett eget tillfälle i början på sommaren, men flyttades senare av olika anledningar till sommarträffen. Området vid kring Lilla Kastet visade sig vara bra anpassat för denna typ av tävling. Dessutom så var det ett tillfälle då vi ändå samlades kring att ha det trevligt tillsammans. Tävlingen ger inte bara övning i att hantera båten utan också kunna navigera mellan olika positioner, göra vägval utifrån väder och vind. Dessutom så kanske du kommer att se platser som du aldrig annars skulle komma till eller lägga märke till.

Tävlingsidén för Viggen Cup ligger ute på vår hemsida under 2011 och har tidigare funnits med i ViggenBladet. Tan­ken bakom är att lägga en bana som ingen bör klara inom utsatt tävlingstid. Det gör att man tvingas göra ett val av vilka
kontrollpunkter man tror sig klara inom tidsramen. Det finns ingen bemanning av kontrollpunkterna, utan kontrollen sker genom en fråga som kan besvaras när man befinner sig vid kontrollpunkten. Efter målgång räknas poängen ihop och det är dessa svar som i första hand avgör poängen och placeringen.

Förhoppningen är att vi även i år kan göra en bana i området till sommar­träffen. Det är lite arbete med att lägga banan. Om inte annat så har vi en plan B, så att tävlingen för att den ändå kan gå av stapeln om vädret så tillåter. Efter­som alla deltar på egen risk så finns det ingen anledning till att utmana ödet vid dåligt väder.

För att inte utesluta de som inte har en Viggen så finns det två klasser. Den ena är naturligtvis Viggen-klassen för Karls­krona- och Albin-Viggar och den andra är en öppen klass för övriga segelbåtar. Det är bara deltagare i Viggen-klassen som kan erövra vårt vandringspris Ratten som delas ut på årsmötet.

K-G i Potentilla

TT-02

Bild 1 av 5