Styrelsen har fått en känsla av att det kanske finns önskemål om lite praktisk handledning för nybörjare så att de snabbare ”kommer igång” och får ut så mycket som möjligt av seglingen. Det hela skulle gå till så, att klubbens mer erfarna seglare ställer upp i samband med t ex uteträff, eller annan tidpunkt efter diskussion, och med både lite teori på landbacken och praktik i båt bistår medlemmar med förhoppningsvis goda råd.

Våra båtar finns över hela landet, men det kanske inte alltid är så lätt att hinna segla till en träff. Vi tänker oss därför två möjliga alternativ för handledningen: dels i samband med någon två- eller tredagarsträff i skärgården, dels endagsträff i anslutning till instruktörens hemmahamn vid tidpunkt som instruktör och elever själva kommer överens om. Det hela ska vara kostnadsfritt och ”opretentiöst”, och kombinera klubbens huvudsyften att träffas för att ha trevligt, och att förkovra oss i att hantera båten. Segling sker i instruktörens båt, med två eller max tre ”elever”. Tonvikten läggs på segelsättning och skotning och hur man tar hjälp av ”skvallertrådar” (tell-tails) i seglen för att segla så effektivt som möjligt. Detta är saker som beskrivits i Viggenbladet, och gått i repris i flera omgångar, men nytillkomna medlemmar har som regel inte tillgång till tidigare Viggenblad. En tanke är att scanna dessa artiklar och samla dem i ett kurskompendium. Bara det är ju en bra grej!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *