Lyckad riggträff i ÅkersbergaDen 7 Maj i år höll Viggenklubben i den årliga riggträffen och som vanligt var det bra stämning och relativt sett god uppslutning.
Totalt var där 14 stycken Viggenseglare på träffen varav tre stycken nya Viggenägare och det är just därför dessa träffar anordnas. Som många av oss vet så är Viggen en populär nybörjarbåt och fjolårets medlemsenkät visade just på det. För oss i styrelsen känns det bra att genom dessa riggträffar hjälpa nya seglingsintresserade att få en så bra start som möjligt på sin nya seglingskarriär.

Nytt för i år var att den inledande teoretiska delen av träffen (Framförd av Gunnar Bäck) även sändes ut live via en länk på viggenklubbens hemsida. Som mest var där fyra stycken som var inne och kollade varav två stycken såg hela genomgången.
I och med den kritik som vi fick i undersökningen förra året om att träffarna hålls uteslutande i Stockholmsområdet och att många medlemmar bor långt därifrån har vi på detta vis försöka att bygga bort det hindret. Detta kommer vi nu att utvärdera och utveckla för att göra ännu bättre till kommande träffar.

Som tidigare nämnt inleddes träffen med en teoretisk genomgång av hur man på ett säkert sätt lyfter och ställer masten på plats, hur riggen bör sättas an och hur vantskruvarna spänns. Därefter gick vi ut och kollade på en färdigriggad Karlskrona-Vigg och tittade närmare på olika master som låg upplagda på varvet. När alla frågetecken rörande påmastning och riggning var uträtade och kylan från havet börjat leta sig in i benmärgen gick vi åter in i samlingslokalen och värmde oss med en kopp kaffe. Till kaffet höll Göran Lilja i ett kortare föredrag om skrovgenomföringar, sviktande skrov under masten samt vattenventiler som kan vara riskområden på våra båtar. Många har fortfarande orginalgenomföringar och ventiler som vid det här laget är 40 år gamla och med tiden blivit försvagade. Hela träffen avslutades med allmän frågestund och kunskapsutbyte, därefter tackade vi alla som närvarat och avslutade träffen efter närmare två och en halv timme.


Hälsningar
Styrelsen