Fondbolag sponsrar Viggenklubben

Uppsalabaserade fondbolaget Didner & Gerge har genom sin medarbetare och tillika Viggenmedlem Monika Jenks valt att under 2019 sponsra Viggenklubben.
Vi från styrelsens sida är tacksamma för detta och kommer att se till så bidraget kommer till nytta för medlemmarna.